jeolab zemin;

Bölgemizde önemli bir boşluk olan zemin problerinin çözümü noktasında sektörel ve bölgelsel bir öncü firma olarak faaliyetine başlamıştır.

Ana ilkesi temel mühendisliğinde zemin problemlerinin çözümü, uygulama ve projelendirilmesi çalışmlarını sürdürmek ve bu perspektif doğrultusunda temel mühendisliği konusunda teknolojik gelişmeler ile paralel hareket ederek ülkemize üstün sorumluluk anlayışı ile kaliteli mühendislik hizmeti vermektir, Jeolapzemin alt kademeden üst düzey yöneticilerine kadar zemin konusunda yurt içi ve yurtdışı tecrübelrine sahip bir ekipten oluşmaktadır..


Kalite Politizamız

  • Eleştirilere açık, araştırmacı ve takipçi olmak,
  • Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,


ÇEVRECİ

Doğayı ve çalışanı korumak,

ÖNCÜ

Yeni gelişmelere öncülük etmek,

REKABETÇİ

Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak.

PAYLAŞIMCI

Çalışanlara değer vermek paylaşımcı ve katılımcı olmak,