AGREGADA DANE BOYU BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI TAYİNİ GRADASYON LİMİTLERİ

Deney, malzemenin bir seri eleme işlemi yardımıyla azalan büyüklüğe sahip farklı tane boyutları halinde büyüklüğü ve eleklerin sayısı, talep edilen hassasiyet derecesine ve numunenin cinsine uygun olarak seçilir. Farklı elekler üzerinde kalan tanelerin kütlesi, malzemenin ilk kütlesi ile ilişkilidir. Her bir eleğe geçen kümülatif yüzdeler sayısal formda ve istendiğinde grafik olarak teslim edilir.
Kullanılan standartlar: TS EN 933-1 ve ASTM C-136

 


AGREGALARIN MAGNEZYUM SÜLFAT ve SODYUM SÜLFAT ile TERMAL ve BOZUNMA ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ

Agregaların magnezyum sülfata daldırılması takiben etüvde kurutulması yolu ile periyodik işleme maruz bırakılan agregaların davranışlarını değerlendirmek, donma-çözünmeye karşı direncini belirleyebilmek için kullanılan bir metottur.
Kullanılan standartlar: TS EN 1367-2 ve ASTM C-88

LOS ANGELES DENEYİ

Dinamik darbe ile agreganın parçalanma direncini yüzde olarak bulmak ve ifade etmek amacıyla yapılır.
Kullanılan standartlar: TS EN 1097-2 ve ASTM C-131

AŞINMAYA KARŞI DİRENCİN MİCRO-DEVAL YÖNTEMİYLE TAYİNİ

Doğal ve kırma agregaların aşınmaya karşı direncini belirlemek ve aşınmaya maruz yerlerdeki betonlarda kullanıp kullanılmayacağına karar vermek için yapılır.
Kullanılan standartlar:TS EN 1097-1


TANE ŞEKLİNİN TAYİNİ – ŞEKİL İNDİSİ

Bu standard, iri agregaların şekil indisi tayini için bir metodu kapsar. Hafif agregalar da dahil olmak üzere tabii ve suni agregalara uygulanır. Bu deney metodu, Di ? 63 mm ve di ? 4 mm olmak üzere, di/Di tane büyüklüğü aralıklarına uygulanır.
Kullanılan standartlar:TS EN 933 – 4


AGREGALARDA 200 NOLU ELEKTEN GEÇEN İNCE DANELERİN YIKAMA METODUYLA TAYİNİ – İNCE MADDE ORANI

Agrega içinde çok küçük ince tanelerin (kil ve silt ) oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle agrega deney numunesi 75 µm (No:200) elek üzerinde yıkanır. Ortaya çıkan ağırlık kaybı yüzde olarak yıkanabilir madde miktarını verir.
Kullanılan standartlar: ASTM C-117


AGREGALARDA ORGANİK KÖKENLİ MADDE TAYİNİ

Bu deney metodu agrega içinde, zararlı olabilecek organik madde oranını tespit etmek için uygulanmaktadır. Agrega numunesi bir cam şişe içinde NaOH ile birlikte çalkalanır. Çökelen agrega üzerindeki sıvıda oluşan renklenme organik madde miktarı hakkında bilgi verir.
Kullanılan standartlar:ASTM C-40


AGREGALARDA KİL TOPRAKLARI ve ERİYEBİLİR PARÇACIKLARIN TAYİNİ

Bu deney, agrega içindeki kil topakları oranın tayini için uygulanmaktadır.
Kullanılan standartlar: ASTM C-142