NÜKLEER METODLA ZEMİNLERİN YOĞUNLUĞUNUN BULUNMASI

Sıkıştırılmış zeminlerin su muhtevasının ve yerinde birim hacim ağırlığının nükleer metodla sığ derinliklerde tesbit edilmesi amacıyla yapılır. Bu deney zeminin kompaksiyon sonucu kazandığı sıkışma yüzdesini bulma amacıyla yapılmaktadır.
Kullanılan standartlar:ASTM D-3017 ve ASTM D-2922

KUM KONİSİ YÖNTEMİYLE SIKIŞMA KONTROLÜ DENEYİ

Kompaksiyon sonrası zeminin öngörülen değerlere uygun olarak sıkıştırılıp sıkıştırılamadığını yoğunluk ölçümü ve kuru birim hacim ağırlığın belirlenmesi ile yerinde kontrolü amacına dayanır.
Kullanılan standartlar:TS 1900-1 ve ASTM D-1556

KAZIK YÜKLEME DENEYİ

Proje yüklerini taşımak amacı ile dizayn edilen kazıkların imalatından sonra gerçek taşıma değerlerinin tesbiti için yapılan deneydir.
Kullanılan standartlar:ASTM D 1143-81

İNKLİNOMETRE DENEYİ

Yüksek eğimli sahalarda meydana gelmesi muhtemel yerdeğişimi ve heyelanların tespiti ile derin kazıların stabilitesinin kontrolü, hareketin yönü, miktarı ve hızının belirlenmesinde inklinometre kuyusu teçhiz ederek sahanın gözlemlenmesidir.

PLAKA YÜKLEME DENEYİ

Bu metod, arazide yerinde yükleme yoluyla zeminlerin taşıma kapasitesinin tahminine yardım eder. Temel dizaynı için yapılan zemin araştırmalarının yalnızca bir kısmıdır. Deney plaka çapının 2 katı derinliği kadar bir derinlik için bilgi sağlar.
Kullanılan standartlar:TS 5744

PRESSİYOMETRE DENEYİ

Pressiyometre, çok yumuşak ve yumuşak zeminlerden, maksimum basınç dayanımı 150 kg/cm2 civarında olan kayalara kadar olan birimlerin mekanik karakterlerinin saptanması ve Jeolojik süreksizliklerin ayrıntılı olarak etüt edilmesinde kullanılan bir alettir.
Kullanılan standartlar:ASTM D -4719

 

ARAZİ CBR DENEYİ

Arazi CBR deneyi , 5 cm çapındaki bir pistonun, kriko aracılığı ile, test zeminine batırılması esasına dayanır. Arazi CBR deneyinde belirli batma değerlerine karşı ölçülen yük miktarları, kırmataş için bulunmuş standart değerlere oranlanarak zeminin CBR değeri hesaplanır. Arazide yapılan CBR deneyi, kriko, deplasman ölçer, zemine yük verebilecek bir piston ve yükün uygulanmasında reaksiyon temin edecek bir ağırlıktan, oluşmaktadır. Arazi CBR deneyinde kullanılacak olan reaksiyon yükü kamyon veya bir iş makinası olabilir. Arazi CBR deneyi sonucunda mevcut zeminin veya taban malzemesinin üzerine serilecek değişik malzemelerin taşıma kapasitelerinin belirlenmesi mümkündür.

KAZIK SÜREKLİLİK DENEYİ – PIT

Yerinde imal edilmiş fore kazık,mini kazık ve jet grout kolonlarında mevcut hasar veya süreksizlikleri tesbit etemek amacı ile kullanılan bir yöntemdir.
Kullanılan standartlar: ASTM D 5882

KAROT ALMA

İmal edilmiş olan jet grout kolonlarından alınan silindir numuneler üzerinde yapılan mukavemet deneyleridir.