Misyon-Vizyon-Kalite Politikamız

-Profesyonel ekip çalışmasıyla teknolojik gelişmeleri takip etmek
-Müşteri memnuniyetini zirveye çıkartmak, her yönden güvenilir bir firma olmak
-Kaynaklarımızın etkin kullanımı ve geliştirilmesi ile küresel pazarda söz sahibi olmak
-Tüm faaliyetlerimizde ekolojik dengeye zarar vermemek
-İgili taraflarda çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak
-Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak
-Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
-Çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemek, kaza ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak
-Çevre boyutları ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gereken çabayı göstermek,
-Yüksek kalite standartlarımız ile aranılan ve tercih edilen bir kuruluş olmak
-Entegre yönetim sistem standartlarının uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
-Üstlendiğimiz projeleri zamanından önce eksiksiz tamamlamak,
-Yeni gelişmelere öncülük etmekKalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak
-Çalışanlara değer vermek paylaşımcı ve katılımcı olmak
-Eleştirilere açık, araştırmacı ve takipçi olmak
-Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan mutlu olmak
-Doğayı ve çalışanı korumak
-Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek
-Yasal yükümlülüklere, yürürlükteki çevre mevzuatlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak
-Bütün yasalara ve JeoLab Zemin ilkelerine uygun olarak, müşteri talebini aşan bir performans ile çalışmak