NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ NOKTA YÜKLEME DENEYİ

Bu deney, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında kullanılan nokta yükü dayanım indeksinin tayini amacıyla yapılır. Nokta yükleme dayanım indeksi, tek eksenli sıkışma ve çekilme dayanımı gibi diğer dayanım parametrelerinin dolaylı olarak belirlenmesinde ve bazı kaya kütlesi sınıflama sistemlerinde kayaç malzemesinin dayanım parametresi olarak kullanılır. Deney sonucu esas alınarak ; kayacın ?nokta yükü dayanım indeksi? ve ayrıca ?dayanım anizotropi indeksi? de hesaplanmaktadır.
Kullanılan standartlar:ISRM (1985)

 

TEK EKSENLİ BASINÇ (SERBEST BASINÇ) DENEYİ

Bu deney, silindirik bir şekle sahip kayaç malzemesi örneklerinin dayanım ve kaya kütlesi sınıflamalarında, ayrıca tasarımda yaygın biçimde kullanılan tek eksenli sıkışma dayanımının tayini amacıyla yapılır. Deney sırasında eksenel deformasyon da ölçülerek, kayaç malzemesinin deformasyon ve yenilme karakteristikleri de değerlendirilebilir.
Kullanılan standartlar: ISRM (1981)

KAYADA ÜÇ EKSENLİ SIKIŞMA DENEYİ

Bu deney, üç eksenli sıkışmaya maruz kalan silindirik kayaç örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması amacıyla yapılır. Deney verileri kullanılarak kayacın yenilme zarfı çizilir ve bu zarftan kayaç malzemesinin içsel sürtünme açısı ( ? ) ve kohezyon (c) parametreleri belirlenir.
Kullanılan standartlar: ISRM (1981)

AĞIRLIKÇA ve HACİMCE SU EMME DENEYİ

Bu deney, düzenli bir geometriye sahip kayaç örneklerinin, ağırlıklarına ve hacimlerine oranla, boşluklarının alabileceği su miktarının tayini amacıyla yapılır. Yöntem, şişebilen ve ıslanma-kuruma süreci sonucunda kolaylıkla dağılabilen kayaçlar için uygun değildir.

Kullanılan standartlar: RILEM (1980)


KAYAÇLARIN ÇEKİLME DAYANIMININ TAYİNİ (OLAYLI YÖNTEM) BRAZILIAN ENDİREKT ÇEKME DENEYİ

Bu deney, disk şeklinde hazırlanmış kayaç örneklerinin çapsal yükleme altında çekilme dayanımlarının dolaylı yoldan tayini amacıyla yapılır. Bu yöntemle, silindirik kayaç örneklerinin uçlarından sabitlenerek çekilmesi şeklinde uygulanan doğrudan çekme deneyindekine göre, genellikle biraz daha yüksek çekilme dayanımları elde edilmektedir.
Kullanılan standartlar: ISRM (1981)

GÖRÜNÜR GÖZENEKLİLİK (POROZİTE) ve BOŞLUK ORANI TAYİNİ

Bu deney, düzenli bir geometriye sahip kayaç örneklerinin gözenekliliğinin ( porozitesinin) tayini amacıyla yapılır. Bu yöntem şişebilen ve ıslanma-kuruma süreci sonucunda kolaylıkla dağılabilen kayaçlara uygulanamaz.
Kullanılan standartlar: ISRM (1981)