SU MUHTEVASININ TAYİNİ DENEYİ

Bu deney, zemindeki su miktarının tayin edilmesi ve bunun zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak gösterilmesini kapsar.
Kullanılan standartlar: TS EN ISO 17892-2 ve ASTM D-2216

 

 

 

 

 

İNCE DANELİ ZEMİNLERİN DANE ÇAPININ BULUNMASI HİDROMETRE DENEYİ

Bu metot, bir zeminde, iri kum boyutunda ve daha ince danelerin(kil,silt) dane çapı dağılımının bulunması ile ilgilidir.
Kullanılan standartlar:TS 1900-1 ve ASTM D-422

 

 

 

 

SERBEST BASINÇ DAYANIMI TAYİNİ -TEK EKSENLİ BASINÇ DENEYİ

Bu deney ince daneli zeminlerin örselenmemiş veya sıkıştırılmış haldeki serbest basma dayanımının bulunması ile ilgilidir.
Kullanılan standartlar:TS 1900-2 ve ASTM D-2166
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STANDART PROKTOR DENEYİ ZEMİNDE KURU HACİM AĞIRLIK ve SU MUHTEVASI BAĞINTISININ 2.5 KİLOGRAMLIK TOKMAKLA ELDE EDİLMESİ

Bu deney, belirli bir metotla sıkıştırılmış bir zeminde maksimum kuru birim hacim ağırlığın elde edildiği optimum su muhtevasının bulunması ile ilgilidir.
Kullanılan standartlar: TS 1900-1 ve ASTM D-698
 
 
 
 
 
 

 

 

MODİFİYE PROKTOR DENEYİ ZEMİNDE KURU HACİM AĞIRLIK ve SU MUHTEVASI BAĞINTISININ 4.5 KİLOGRAMLIK TOKMAKLA ELDE EDİLMESİ

Bu deney, belirli bir metotla sıkıştırılmış bir zeminde maksimum kuru birim hacim ağırlığın elde edildiği optimum su muhtevasının bulunması ile ilgilidir. Kullanılan standartlar: TS 1900-1 ve ASTM D-1557
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KALİFORNİYA TAŞIMA ORANININ TAYİNİ CBR DENEYİ

Bu deney, alanı 1935 mm2 olan pistonun belirlenmiş bir hızda zemine itilmesiyle elde edilen yük penetrasyon bağıntısını kullanarak taşıma oranının bulunmasıyla ilgilidir.
Kullanılan standartlar: TS 1900-2 ve ASTM D-1883
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SABİT SEVİYELİ PERMEABİLİTE DENEYİ

Geçirimli doygun zeminlerde permeabilite katsayısının elde edilmesine dairdir. Kullanılan standartlar: ASTM D-2434
 
 
 
 
 
 

 

TEK YÖNLÜ KONSOLİDASYON ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ ÖDOMETRE (KONSOLİDASYON) DENEYİ

Bu deney, yanal şekil değiştirmesi kısıtlanmış olan, suya doygun disk biçiminde, örselenmemiş veya sıkıştırılan zemin numunesinin alt ve üst yüzeyinden drenaj sağlanarak, düşey ve eksenel bir basınç altında sıkışma miktarı ve hızının ölçümü ile ilgilidir.
Kullanılan standartlar:TS 1900-1 2e ASTM D-2435
 
 
 

 

 

 

ŞİŞME BASINCININ TAYİNİ (KONSOLİDASYON CİHAZI İLE)

Kullanılan standartlar: ASTM D-4546
 
 
 
 
 
 

 

DANE ÇAPININ BULUNMASI – ELEK ANALİZİ

Bu metod, bir zeminde, ince kum ve daha iri boyuttaki malzemenin dane çapı dağılımının tayini ile ilgilidir.
Kullanılan standartlar: TS 1900-1 ve ASTM D-422
 
 
 
 
 
 

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (UU) KAYMA DİRENCİNİN (KONSOLİDASYONSUZ – DRENAJSIZ) BOŞLUK SUYU ÖLÇÜLMEDEN TAYİNİ

Bu deney, suya doygun kohezyonlu bir zeminin basınç dayanımının üç eksenli kesme cihazında, hücre basıncı belirli bir değerde tutularak ve su muhtevasının değişmesi önlenerek ölçülmesi ile ilgilidir. Bu deney örselenmemiş ve sıkıştırılmış numunelere uygulanır.
Kullanılan standartlar:TS 1900-2 ve ASTM D-2850

 

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (CIU) KAYMA DİRENCİNİN (KONSOLİDASYONLU – DRENAJSIZ) BOŞLUK SUYU ÖLÇÜLMEDEN TAYİNİ

 
Suya doygun veya doyurulmuş, örselenmiş veya sıkıştırılmış kohezyonlu bir zemin numunesinin basınç dayanımının, üç eksenli kesme cihazında, hücre basıncının belirli bir değerde tutularak konsolide edilmesi ve bunu izleyerek su muhtevası değişiminin önlenmesi yoluyla, ölçümü ile ilgilidir. Kullanılan standartlar: TS 1900-2
 

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (CID)KAYMA DİRENCİNİN (KONSOLİDASYONLU – DRENAJLI) BOŞLUK SUYU ÖLÇÜLMEDEN TAYİNİ

Kullanılan standartlar:TS 1900-2
 
 
 

 

KESME KUTUSU (DİREKT) KESME DENEYİ KAYMA DİRENCİNİN KESME KUTUSU İLE TAYİNİ

Bu deney iri ve ince daneli zeminlerin örselenmemiş veya sıkıştırılmış numunelerinde, en büyük, yumuşamış ve kalıntı kayma direnç parametrelerinin, numunelerin önceden belirli yatay bir düzlem boyunca kesilmesi suretiyle ölçümüne dairdir.
Kullanılan standartlar: TS 1900-2 ve ASTM D-3080
 
 
 
 

DOĞAL BİRİM HACİM AĞIRLIĞININ TAYİNİ

Deney numunesinin boyu, çapı, kütlesi ve hacminin ölçülmesi ile sonuçların elde edilmesine dairdir.
Kullanılan standartlar:TS 1900-2
 

KURU BİRİM HACİM AĞIRLIĞININ TAYİNİ

Deney numunesinin boyu, çapı, kütlesi hacmi ve su içeriğinin ölçülmesi ile sonuçların elde edilmesine dairdir.
Kullanılan standartlar: TS 1900-2
 
 

 

 

DÜŞEN SEVİYELİ PERMEABİLİTE DENEYİ

Geçirimliliği çok düşük geçirimsiz doygun zeminlerde permeabilite katsayısının elde edilmesine dairdir.
Kullanılan standartlar:DIN18130-1
 
 
 
 

 

ZEMİN DANELERİNİN BAĞIL YOĞUNLUĞUNUN (ÖZGÜL AĞIRLIK) TAYİNİ

Bu deney, ince daneli zeminlerde danelerin bağıl yoğunluğunun tayini için uygulanır.
Kullanılan standartlar: TS 1900-1 ve ASTM D-854
 
 
 
 

 

 

ATTERBERG LİMİTLERİ – KIVAM LİMİTLERİ

Killerin su ile teması sırasında gösterdiği halleri kapsar.
Kullanılan standartlar: TS 1900-1 ve ASTM D-4318